Transport w sklepie

Wysyłki są realizowane za pośrednictwem kuriera DPD.

Ceny towarów zawarte w cenniku ustalone są na bazie ex Works Kraków, siedziba spółki Fitchoice.eu. Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Fitchoice.eu. dane kontaktowe wybranego przewoźnika oraz termin planowanego odebrania Towarów. Powyższe zawiadomienie powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Zamawiającego oraz przesłane mailem do Fitchoice.eu.

Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem poczty, kolei lub firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnienia w dostawie z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Fitchoice.eu, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.

W przypadku, w którym Zamawiający odbiera towar własnym transportem z magazynu spółki Fitchoice.eu, niebezpieczeństwo przypadkowego zniszczenia lub utraty towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą, w której zgodnie z umową Zamawiający lub upoważniony przez niego przewoźnik powinien odebrać towar postawiony do jego dyspozycji.

W przypadku, w którym na zlecenie Zamawiającego towar wysyłany jest Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, kolei lub firm spedycyjnych, niebezpieczeństwo przypadkowego zniszczenia lub utraty towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą, w której Fitchoice.eu powierzy towar przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.