Infolinia +48 12 307 30 03

YOGI

Cena od: 10.80 

Odkryj nowy wymiar komfortu i stabilnoœci podczas praktykowania jogi dziêki naszej maty do jogi wykonanej z innowacyjnego materia³u EVA 4.0 - najlepszego gad¿etu reklamowego przeznaczonego do nadruku.

Dziêki niej mo¿esz skupiæ siê wy³¹cznie na swoich æwiczeniach, zapewniaj¹c sobie idealne warunki do relaksu i medytacji.

Dodatkowo, w zestawie znajdziesz praktyczne etui z siatki, które u³atwi Ci przechowywanie i transport maty.

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, abyœ móg³ cieszyæ siê nie tylko komfortem, ale tak¿e promowaæ swoj¹ markê podczas praktykowania jogi.

SprawdŸ tak¿e nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo oraz reklamowych artyku³ów z logo wed³ug Twojego projektu, które mog¹ byæ doskona³ym prezentem dla Twoich klientów i partnerów biznesowych.

Dziêki naszym produktom z logo Twojej firmy, zyskasz nie tylko wygodê podczas jogi, ale tak¿e skuteczn¹ promocjê swojej marki!

??????????

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Odkryj nowy wymiar komfortu i stabilnoœci podczas praktykowania jogi dziêki naszej maty do jogi wykonanej z innowacyjnego materia³u EVA 4.0 – najlepszego gad¿etu reklamowego przeznaczonego do nadruku.

Dziêki niej mo¿esz skupiæ siê wy³¹cznie na swoich æwiczeniach, zapewniaj¹c sobie idealne warunki do relaksu i medytacji.

Dodatkowo, w zestawie znajdziesz praktyczne etui z siatki, które u³atwi Ci przechowywanie i transport maty.

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, abyœ móg³ cieszyæ siê nie tylko komfortem, ale tak¿e promowaæ swoj¹ markê podczas praktykowania jogi.

SprawdŸ tak¿e nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo oraz reklamowych artyku³ów z logo wed³ug Twojego projektu, które mog¹ byæ doskona³ym prezentem dla Twoich klientów i partnerów biznesowych.

Dziêki naszym produktom z logo Twojej firmy, zyskasz nie tylko wygodê podczas jogi, ale tak¿e skuteczn¹ promocjê swojej marki!

??????????

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?