Infolinia +48 12 307 30 03

WIDE LANY

Cena od: 1.61 

Najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku - smycz 25mm!

Dziêki metalowemu zaczepowi, odpinanej klamrze i z³¹czce bezpieczeñstwa, ta smycz jest niezwykle praktyczna i bezpieczna w u¿yciu. Jej szerokoœæ 25mm zapewnia wygodê noszenia, a mo¿liwoœæ znakowania sublimacj¹ na bia³ych produktach daje Ci mo¿liwoœæ personalizacji.

Nie zwlekaj - wybierz smycz 25mm i ciesz siê funkcjonalnoœci¹ oraz stylowym wygl¹dem!

Nasze reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy gwarantuj¹ zadowolenie i skuteczn¹ promocjê. ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , , , , , , , ,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku – smycz 25mm!

Dziêki metalowemu zaczepowi, odpinanej klamrze i z³¹czce bezpieczeñstwa, ta smycz jest niezwykle praktyczna i bezpieczna w u¿yciu. Jej szerokoœæ 25mm zapewnia wygodê noszenia, a mo¿liwoœæ znakowania sublimacj¹ na bia³ych produktach daje Ci mo¿liwoœæ personalizacji.

Nie zwlekaj – wybierz smycz 25mm i ciesz siê funkcjonalnoœci¹ oraz stylowym wygl¹dem!

Nasze reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy gwarantuj¹ zadowolenie i skuteczn¹ promocjê. ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?