Infolinia +48 12 307 30 03

VOLLEY

22.07 

Nasza pi³ka do siatkówki to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ?

Dziêki wysokiej jakoœci matowego PVC, zapewnia doskona³¹ kontrolê i precyzjê podczas gry. Gruboœæ 1,6 mm i rozmiar 5 sprawiaj¹, ¿e osi¹gniesz najlepsze rezultaty na boisku.

Dodatkowo, w zestawie znajdziesz ig³ê, aby utrzymaæ pi³kê w idealnym stanie. Oznakuj j¹ logo Twojej firmy i wyró¿nij siê na rynku!

Promuj swoj¹ markê w sposób profesjonalny i skuteczny z naszymi gad¿etami firmowymi!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasza pi³ka do siatkówki to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ?

Dziêki wysokiej jakoœci matowego PVC, zapewnia doskona³¹ kontrolê i precyzjê podczas gry. Gruboœæ 1,6 mm i rozmiar 5 sprawiaj¹, ¿e osi¹gniesz najlepsze rezultaty na boisku.

Dodatkowo, w zestawie znajdziesz ig³ê, aby utrzymaæ pi³kê w idealnym stanie. Oznakuj j¹ logo Twojej firmy i wyró¿nij siê na rynku!

Promuj swoj¹ markê w sposób profesjonalny i skuteczny z naszymi gad¿etami firmowymi!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?