Infolinia +48 12 307 30 03

UTAH GLASS

Cena od: 4.54 

Odkryj nasz¹ szklan¹ butelkê 500ml z eleganckim pokrowcem z neoprenu! ?

Idealny gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo wed³ug Twojego projektu. Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy logo Twoje firmy. Idealna do przechowywania Twoich ulubionych napojów, ta butelka jest nie tylko stylowa, ale tak¿e funkcjonalna. Dziêki szczelnej konstrukcji mo¿esz mieæ pewnoœæ, ¿e Twoje napoje bêd¹ zawsze œwie¿e i bezpieczne. Nie nadaje siê do napojów gazowanych, ale doskonale sprawdzi siê do wody, soków czy herbaty.

Wybierz jakoœæ i styl z nasz¹ butelk¹ szklan¹ 500ml! ?

SprawdŸ tak¿e nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo oraz reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy, które idealnie sprawdz¹ siê jako prezent dla klientów i partnerów biznesowych. Daj swojej firmie jeszcze wiêksz¹ widocznoœæ dziêki naszym produktom!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , , , , , , , , ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Odkryj nasz¹ szklan¹ butelkê 500ml z eleganckim pokrowcem z neoprenu! ?

Idealny gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo wed³ug Twojego projektu. Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy logo Twoje firmy. Idealna do przechowywania Twoich ulubionych napojów, ta butelka jest nie tylko stylowa, ale tak¿e funkcjonalna. Dziêki szczelnej konstrukcji mo¿esz mieæ pewnoœæ, ¿e Twoje napoje bêd¹ zawsze œwie¿e i bezpieczne. Nie nadaje siê do napojów gazowanych, ale doskonale sprawdzi siê do wody, soków czy herbaty.

Wybierz jakoœæ i styl z nasz¹ butelk¹ szklan¹ 500ml! ?

SprawdŸ tak¿e nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo oraz reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy, które idealnie sprawdz¹ siê jako prezent dla klientów i partnerów biznesowych. Daj swojej firmie jeszcze wiêksz¹ widocznoœæ dziêki naszym produktom!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?