Infolinia +48 12 307 30 03

UNIPAD

Cena od: 12.26 

Podk³adka do ³adowania - najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ?

Dziêki tej innowacyjnej ³adowarce bezprzewodowej z 2 portami USB 2.0, ³adowanie telefonu staje siê szybsze i wygodniejsze ni¿ kiedykolwiek wczeœniej. Dodatkowo, dziêki do³¹czonemu kablowi, mo¿esz ³adowaæ swój telefon pod³¹czaj¹c go do komputera.

Wyjœcie DC5V/1A (5W) zapewnia skuteczne ³adowanie, a kompatybilnoœæ z najnowszymi wersjami systemu Android, iPhone® 8, 8S oraz X sprawia, ¿e jest to idealne rozwi¹zanie dla ka¿dego posiadacza smartfona.

Nie traæ czasu na szukanie wolnego gniazdka - z podk³adk¹ do ³adowania ³adowanie telefonu staje siê przyjemnoœci¹! Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, aby wyró¿niæ siê na rynku.

Zamów teraz idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu i zwiêksz rozpoznawalnoœæ swojej marki!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Podk³adka do ³adowania – najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ?

Dziêki tej innowacyjnej ³adowarce bezprzewodowej z 2 portami USB 2.0, ³adowanie telefonu staje siê szybsze i wygodniejsze ni¿ kiedykolwiek wczeœniej. Dodatkowo, dziêki do³¹czonemu kablowi, mo¿esz ³adowaæ swój telefon pod³¹czaj¹c go do komputera.

Wyjœcie DC5V/1A (5W) zapewnia skuteczne ³adowanie, a kompatybilnoœæ z najnowszymi wersjami systemu Android, iPhone® 8, 8S oraz X sprawia, ¿e jest to idealne rozwi¹zanie dla ka¿dego posiadacza smartfona.

Nie traæ czasu na szukanie wolnego gniazdka – z podk³adk¹ do ³adowania ³adowanie telefonu staje siê przyjemnoœci¹! Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, aby wyró¿niæ siê na rynku.

Zamów teraz idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu i zwiêksz rozpoznawalnoœæ swojej marki!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?