Infolinia +48 12 307 30 03

SUBLIDARK

9.39 

Oto najnowszy hit wœród gad¿etów reklamowych - magiczny kubek sublimacyjny 300ml!

Ten produkt jest idealny do nadruku logo Twojej firmy, a dziêki specjalnej pow³oce do sublimacji zmienia kolor na Twój w³asny pod wp³ywem ciep³ej cieczy.

Pakowany w elegancki bia³y indywidualny kartonik, ten kubek sublimacyjny to nie tylko praktyczny gad¿et, ale tak¿e doskona³e narzêdzie promocyjne.

WyraŸ swoj¹ kreatywnoœæ i osobisty styl dziêki temu niezwyk³emu produktowi, który z pewnoœci¹ przyci¹gnie uwagê klientów.

Niech Twój logo stanie siê niezapomnianym elementem codziennoœci dziêki temu najlepszemu gad¿etowi reklamowemu przeznaczonemu do nadruku! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Oto najnowszy hit wœród gad¿etów reklamowych – magiczny kubek sublimacyjny 300ml!

Ten produkt jest idealny do nadruku logo Twojej firmy, a dziêki specjalnej pow³oce do sublimacji zmienia kolor na Twój w³asny pod wp³ywem ciep³ej cieczy.

Pakowany w elegancki bia³y indywidualny kartonik, ten kubek sublimacyjny to nie tylko praktyczny gad¿et, ale tak¿e doskona³e narzêdzie promocyjne.

WyraŸ swoj¹ kreatywnoœæ i osobisty styl dziêki temu niezwyk³emu produktowi, który z pewnoœci¹ przyci¹gnie uwagê klientów.

Niech Twój logo stanie siê niezapomnianym elementem codziennoœci dziêki temu najlepszemu gad¿etowi reklamowemu przeznaczonemu do nadruku! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?