Infolinia +48 12 307 30 03

SLATE4

12.52 

Zestaw podk³adek kamiennych z logo Twojej firmy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu. Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ wyró¿niæ siê wœród konkurencji.

Te eleganckie i funkcjonalne gad¿ety firmowe z logo sprawi¹, ¿e Twoje biurko stanie siê nie tylko bardziej stylowe, ale tak¿e lepiej zorganizowane. Dziêki wysokiej jakoœci kamienia i stabilnej warstwie EVA, podk³adki zapewni¹ nie tylko ochronê przed zarysowaniami, ale tak¿e dodadz¹ unikalnego charakteru Twojemu miejscu pracy.

Wybierz te reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy i podkreœl swoj¹ elegancjê i profesjonalizm! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Zestaw podk³adek kamiennych z logo Twojej firmy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu. Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ wyró¿niæ siê wœród konkurencji.

Te eleganckie i funkcjonalne gad¿ety firmowe z logo sprawi¹, ¿e Twoje biurko stanie siê nie tylko bardziej stylowe, ale tak¿e lepiej zorganizowane. Dziêki wysokiej jakoœci kamienia i stabilnej warstwie EVA, podk³adki zapewni¹ nie tylko ochronê przed zarysowaniami, ale tak¿e dodadz¹ unikalnego charakteru Twojemu miejscu pracy.

Wybierz te reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy i podkreœl swoj¹ elegancjê i profesjonalizm! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?