Infolinia +48 12 307 30 03

SHOOP REFLECTIVE

7.52 

Odblaskowy plecak ze sznurkiem

To najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku dla wszystkich aktywnych osób! ?

Dziêki specjalnej pow³oce odblaskowej, zapewniaj¹cej widocznoœæ nawet w warunkach s³abego oœwietlenia, ten plecak zapewni Ci bezpieczeñstwo podczas codziennych aktywnoœci. Dodatkowo, wygodny sznurek pozwala na ³atwe noszenie plecaka na plecach lub na ramieniu.

Niech œwiat Ciê zauwa¿y z naszym odblaskowym plecakiem ze sznurkiem - idealnym gad¿etem pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu! Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê w sposób efektywny i stylowy. Nie czekaj, zamów ju¿ dziœ!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Odblaskowy plecak ze sznurkiem

To najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku dla wszystkich aktywnych osób! ?

Dziêki specjalnej pow³oce odblaskowej, zapewniaj¹cej widocznoœæ nawet w warunkach s³abego oœwietlenia, ten plecak zapewni Ci bezpieczeñstwo podczas codziennych aktywnoœci. Dodatkowo, wygodny sznurek pozwala na ³atwe noszenie plecaka na plecach lub na ramieniu.

Niech œwiat Ciê zauwa¿y z naszym odblaskowym plecakiem ze sznurkiem – idealnym gad¿etem pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu! Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê w sposób efektywny i stylowy. Nie czekaj, zamów ju¿ dziœ!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?