Infolinia +48 12 307 30 03

SANLIGHT

Cena od: 1.82 

Ta plastikowa latarka z brelokiem to niezbêdny gad¿et firmowy z logo dla ka¿dego, kto ceni sobie praktycznoœæ i funkcjonalnoœæ. Wykonana z trwa³ego materia³u ABS, zapewniaj¹cego d³ugotrwa³e u¿ytkowanie.

Dziêki uchwytowi na klucze zawsze bêdziesz mieæ j¹ pod rêk¹. W zestawie znajdziesz 3 baterie AG3, które zapewni¹ d³ugotrwa³e oœwietlenie.

Dodatkowo, korpus latarki zawiera lampkê do podœwietlenia wygrawerowanego logo Twojej firmy, co sprawia, ¿e jest idealnym produktem do personalizacji i promocji marki.

Nie czekaj, siêgnij po ten praktyczny najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy ju¿ teraz! ???

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , , ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Ta plastikowa latarka z brelokiem to niezbêdny gad¿et firmowy z logo dla ka¿dego, kto ceni sobie praktycznoœæ i funkcjonalnoœæ. Wykonana z trwa³ego materia³u ABS, zapewniaj¹cego d³ugotrwa³e u¿ytkowanie.

Dziêki uchwytowi na klucze zawsze bêdziesz mieæ j¹ pod rêk¹. W zestawie znajdziesz 3 baterie AG3, które zapewni¹ d³ugotrwa³e oœwietlenie.

Dodatkowo, korpus latarki zawiera lampkê do podœwietlenia wygrawerowanego logo Twojej firmy, co sprawia, ¿e jest idealnym produktem do personalizacji i promocji marki.

Nie czekaj, siêgnij po ten praktyczny najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy ju¿ teraz! ???

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?