Infolinia +48 12 307 30 03

ROUND MALIBU

Cena od: 16.43 

Odkryj nowy wymiar komfortu na pla¿y z naszym okr¹g³ym rêcznikiem pla¿owym! ??

Wykonany z wysokiej jakoœci bawe³ny o gramaturze 180gr/m?, ten luksusowy rêcznik o œrednicy 155 cm zapewni Ci niezrównany komfort i miêkkoœæ podczas relaksu na pla¿y.

Dziêki swojemu unikalnemu designowi i wysokiej jakoœci materia³om, nasz rêcznik bawe³niany to idealny towarzysz podczas letnich dni nad morzem.

Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy, abyœ móg³ cieszyæ siê nie tylko komfortem, ale tak¿e promowaæ swoj¹ markê w ka¿dym miejscu.

SprawdŸ tak¿e nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo oraz reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy, które idealnie sprawdz¹ siê jako prezent dla klientów i partnerów biznesowych.

Ten rêcznik pla¿owy to idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu - spraw, aby Twój czas na pla¿y by³ jeszcze bardziej luksusowy i stylowy!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Odkryj nowy wymiar komfortu na pla¿y z naszym okr¹g³ym rêcznikiem pla¿owym! ??

Wykonany z wysokiej jakoœci bawe³ny o gramaturze 180gr/m?, ten luksusowy rêcznik o œrednicy 155 cm zapewni Ci niezrównany komfort i miêkkoœæ podczas relaksu na pla¿y.

Dziêki swojemu unikalnemu designowi i wysokiej jakoœci materia³om, nasz rêcznik bawe³niany to idealny towarzysz podczas letnich dni nad morzem.

Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy, abyœ móg³ cieszyæ siê nie tylko komfortem, ale tak¿e promowaæ swoj¹ markê w ka¿dym miejscu.

SprawdŸ tak¿e nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo oraz reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy, które idealnie sprawdz¹ siê jako prezent dla klientów i partnerów biznesowych.

Ten rêcznik pla¿owy to idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu – spraw, aby Twój czas na pla¿y by³ jeszcze bardziej luksusowy i stylowy!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?