Infolinia +48 12 307 30 03

RIZO

Cena od: 6.38 

Brelok z kabelkami ³aduj¹cymi to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który spe³ni Twoje oczekiwania. Dziêki mo¿liwoœci umieszczenia na nim logo Twojej firmy, stanie siê doskona³ym narzêdziem promocyjnym.

Ten praktyczny brelok z dwoma kablami do ³adowania (USB-A na Micro-B i typ C) zapewni Ci niezawodne Ÿród³o energii w ka¿dej sytuacji. Dodatkowo, jego stylowy design sprawi, ¿e stanie siê modnym dodatkiem do Twojego kluczyka.

Nie pozwól, aby niski poziom baterii Ciê zaskoczy³ - z naszym brelokami z logo Twojej firmy zawsze bêdziesz mia³ energiê do dzia³ania! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, ,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Brelok z kabelkami ³aduj¹cymi to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który spe³ni Twoje oczekiwania. Dziêki mo¿liwoœci umieszczenia na nim logo Twojej firmy, stanie siê doskona³ym narzêdziem promocyjnym.

Ten praktyczny brelok z dwoma kablami do ³adowania (USB-A na Micro-B i typ C) zapewni Ci niezawodne Ÿród³o energii w ka¿dej sytuacji. Dodatkowo, jego stylowy design sprawi, ¿e stanie siê modnym dodatkiem do Twojego kluczyka.

Nie pozwól, aby niski poziom baterii Ciê zaskoczy³ – z naszym brelokami z logo Twojej firmy zawsze bêdziesz mia³ energiê do dzia³ania! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?