Infolinia +48 12 307 30 03

RIGA

Cena od: 54.77 

Innowacyjny plecak na laptop z poliestru 600D to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który spe³ni oczekiwania nawet najbardziej wymagaj¹cych klientów.

Dziêki mo¿liwoœci umieszczenia na nim Twojego logo, zyskasz niepowtarzaln¹ okazjê do promocji swojej marki w sposób funkcjonalny i stylowy.

Wygodne wyœcie³ane paski na ramiona, przestronna komora na laptopa oraz praktyczne dodatki, takie jak kabel USB do ³adowania, sprawi¹, ¿e korzystanie z tego plecaka bêdzie czyst¹ przyjemnoœci¹.

Niezawodne zapiêcie na zatrzask magnetyczny oraz bezpieczna przednia kieszeñ zapewni¹ bezpieczeñstwo Twoim osobistym przedmiotom.

Zamów teraz i podkreœl swoj¹ obecnoœæ na rynku dziêki temu niezast¹pionemu gad¿etowi reklamowemu! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Innowacyjny plecak na laptop z poliestru 600D to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który spe³ni oczekiwania nawet najbardziej wymagaj¹cych klientów.

Dziêki mo¿liwoœci umieszczenia na nim Twojego logo, zyskasz niepowtarzaln¹ okazjê do promocji swojej marki w sposób funkcjonalny i stylowy.

Wygodne wyœcie³ane paski na ramiona, przestronna komora na laptopa oraz praktyczne dodatki, takie jak kabel USB do ³adowania, sprawi¹, ¿e korzystanie z tego plecaka bêdzie czyst¹ przyjemnoœci¹.

Niezawodne zapiêcie na zatrzask magnetyczny oraz bezpieczna przednia kieszeñ zapewni¹ bezpieczeñstwo Twoim osobistym przedmiotom.

Zamów teraz i podkreœl swoj¹ obecnoœæ na rynku dziêki temu niezast¹pionemu gad¿etowi reklamowemu! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?