Infolinia +48 12 307 30 03

RESPECT COLOURED

Cena od: 18.48 

Ta torba z recyklingu o gramaturze 280 gr/m? to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który sprawdzi siê zarówno na zakupy, jak i na pla¿ê. Wykonana z 50% bawe³ny i 50% bawe³ny z recyklingu, jest nie tylko praktyczna, ale tak¿e ekologiczna.

D³ugie uchwyty i szerokie dno sprawiaj¹, ¿e jest wygodna w u¿ytkowaniu. Dziêki solidnej konstrukcji o gramaturze 280 gr/m?, ta torba bêdzie s³u¿yæ Ci przez wiele sezonów. Nie tylko pomo¿e Ci w codziennych zakupach, ale tak¿e poka¿e Twoje zaanga¿owanie w ochronê œrodowiska.

Zamów teraz i zyskaj reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy, które bêd¹ promowaæ Twoj¹ markê w sposób ekologiczny i stylowy! Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ cieszyæ siê zwiêkszon¹ widocznoœci¹ i rozpoznawalnoœci¹ marki. Idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , ,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Ta torba z recyklingu o gramaturze 280 gr/m? to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który sprawdzi siê zarówno na zakupy, jak i na pla¿ê. Wykonana z 50% bawe³ny i 50% bawe³ny z recyklingu, jest nie tylko praktyczna, ale tak¿e ekologiczna.

D³ugie uchwyty i szerokie dno sprawiaj¹, ¿e jest wygodna w u¿ytkowaniu. Dziêki solidnej konstrukcji o gramaturze 280 gr/m?, ta torba bêdzie s³u¿yæ Ci przez wiele sezonów. Nie tylko pomo¿e Ci w codziennych zakupach, ale tak¿e poka¿e Twoje zaanga¿owanie w ochronê œrodowiska.

Zamów teraz i zyskaj reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy, które bêd¹ promowaæ Twoj¹ markê w sposób ekologiczny i stylowy! Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ cieszyæ siê zwiêkszon¹ widocznoœci¹ i rozpoznawalnoœci¹ marki. Idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?