Infolinia +48 12 307 30 03

PRAGA LUNCHBOX

20.46 

Nasz lunchbox o pojemnoœci 900 ml to nie tylko praktyczne rozwi¹zanie na zdrowy lunch w pracy czy szkole, ale tak¿e najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku. ?

Wykonany ze szk³a borokrzemianowego z hermetyczn¹ pokryw¹ z PP, ten pojemnik nie tylko utrzyma Twoje jedzenie œwie¿e, ale tak¿e jest bezpieczny do u¿ycia w mikrofalówce. ?

Dziêki mo¿liwoœci nadruku logo wed³ug Twojego projektu, nasz lunchbox stanie siê nie tylko praktycznym, ale tak¿e stylowym prezentem dla Twoich klientów. Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, aby pomóc Ci w promocji marki. ?

SprawdŸ nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo i wybierz najlepszy sposób na wyró¿nienie siê wœród konkurencji! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz lunchbox o pojemnoœci 900 ml to nie tylko praktyczne rozwi¹zanie na zdrowy lunch w pracy czy szkole, ale tak¿e najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku. ?

Wykonany ze szk³a borokrzemianowego z hermetyczn¹ pokryw¹ z PP, ten pojemnik nie tylko utrzyma Twoje jedzenie œwie¿e, ale tak¿e jest bezpieczny do u¿ycia w mikrofalówce. ?

Dziêki mo¿liwoœci nadruku logo wed³ug Twojego projektu, nasz lunchbox stanie siê nie tylko praktycznym, ale tak¿e stylowym prezentem dla Twoich klientów. Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, aby pomóc Ci w promocji marki. ?

SprawdŸ nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo i wybierz najlepszy sposób na wyró¿nienie siê wœród konkurencji! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?