Infolinia +48 12 307 30 03

PIN FLASK

1.50 

Brelok z otwieraczem - najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ?

Ten praktyczny i stylowy gad¿et zawsze bêdzie przydatny, a dziêki nadrukowi logo Twojej firmy stanie siê doskona³ym prezentem dla klientów lub pracowników.

Minimalna iloœæ zamówienia to 25 sztuk, a w przypadku zamówieñ bez nadruku produkt jest dostarczany niezmontowany, co u³atwia transport i przechowywanie.

Dziêki temu brelokowi z otwieraczem Twoja marka bêdzie zawsze w zasiêgu rêki! ?

SprawdŸ równie¿ nasz¹ ofertê innych reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy, które pomog¹ w promocji i budowaniu œwiadomoœci marki.

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Brelok z otwieraczem – najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ?

Ten praktyczny i stylowy gad¿et zawsze bêdzie przydatny, a dziêki nadrukowi logo Twojej firmy stanie siê doskona³ym prezentem dla klientów lub pracowników.

Minimalna iloœæ zamówienia to 25 sztuk, a w przypadku zamówieñ bez nadruku produkt jest dostarczany niezmontowany, co u³atwia transport i przechowywanie.

Dziêki temu brelokowi z otwieraczem Twoja marka bêdzie zawsze w zasiêgu rêki! ?

SprawdŸ równie¿ nasz¹ ofertê innych reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy, które pomog¹ w promocji i budowaniu œwiadomoœci marki.

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?