Infolinia +48 12 307 30 03

PANY

Cena od: 0.93 

Nasza wyj¹tkowa smycz o szerokoœci 20mm to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku. Idealna do przymocowania kluczy, identyfikatora czy breloczka, nasze gad¿ety firmowe z logo nie tylko s¹ praktyczne, ale tak¿e stylowe. Dziêki solidnemu metalowemu karabiñczykowi oraz z³¹czce bezpieczeñstwa, mo¿esz mieæ pewnoœæ, ¿e Twoje klucze s¹ bezpieczne.

Dodatkowo, mo¿liwoœæ znakowania sublimacj¹ pozwala stworzyæ unikalny design na bia³ym produkcie. Niech Twoja marka wyró¿nia siê nawet w najdrobniejszych detalach dziêki naszym reklamowym artyku³om z logo Twojej firmy! Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ cieszyæ siê idealnym gad¿etem pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu.

???

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , , , , , , , ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasza wyj¹tkowa smycz o szerokoœci 20mm to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku. Idealna do przymocowania kluczy, identyfikatora czy breloczka, nasze gad¿ety firmowe z logo nie tylko s¹ praktyczne, ale tak¿e stylowe. Dziêki solidnemu metalowemu karabiñczykowi oraz z³¹czce bezpieczeñstwa, mo¿esz mieæ pewnoœæ, ¿e Twoje klucze s¹ bezpieczne.

Dodatkowo, mo¿liwoœæ znakowania sublimacj¹ pozwala stworzyæ unikalny design na bia³ym produkcie. Niech Twoja marka wyró¿nia siê nawet w najdrobniejszych detalach dziêki naszym reklamowym artyku³om z logo Twojej firmy! Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ cieszyæ siê idealnym gad¿etem pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu.

???

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?