Infolinia +48 12 307 30 03

OREGON

Cena od: 6.30 

Elegancki d³ugopis w aluminiowym pude³ku to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku. Metalowy przekrêcany mechanizm i metalowy wk³ad z czarnym tuszem zapewniaj¹ wygodne i precyzyjne pisanie.

Dodatkowo, aluminiowe pude³ko sprawia, ¿e ten d³ugopis bêdzie doskona³ym prezentem dla bliskiej osoby lub partnera biznesowego. Dziêki temu produktowi zawsze bêdziesz gotowy do zapisania swoich najwa¿niejszych myœli i pomys³ów w elegancki sposób.

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy i wyró¿nimy Ciê na rynku! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Elegancki d³ugopis w aluminiowym pude³ku to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku. Metalowy przekrêcany mechanizm i metalowy wk³ad z czarnym tuszem zapewniaj¹ wygodne i precyzyjne pisanie.

Dodatkowo, aluminiowe pude³ko sprawia, ¿e ten d³ugopis bêdzie doskona³ym prezentem dla bliskiej osoby lub partnera biznesowego. Dziêki temu produktowi zawsze bêdziesz gotowy do zapisania swoich najwa¿niejszych myœli i pomys³ów w elegancki sposób.

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy i wyró¿nimy Ciê na rynku! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?