Infolinia +48 12 307 30 03

NOTECORK

6.39 

Odkryj naturalny urok korkowego notatnika A5 ? - najlepszego gad¿etu reklamowego przeznaczonego do nadruku logo Twojej firmy! Ten elegancki notatnik z miêkk¹ korkow¹ ok³adk¹ to idealny towarzysz do codziennych zapisków i pomys³ów.

Zawiera 192 strony (96 kartek) w linie z papieru z recyklingu, co sprawia, ¿e jest nie tylko stylowy, ale tak¿e przyjazny dla œrodowiska. Korek, jako materia³ 100% naturalny, nadaje mu unikalny charakter, a dziêki swojej strukturze i porowatoœci, ka¿dy nadruk jest niepowtarzalny.

Pozwól sobie na luksus i wybierz notatnik, który wyró¿ni Ciê z t³umu! SprawdŸ nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo oraz reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Grawer    Sitodruk    Tampodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Odkryj naturalny urok korkowego notatnika A5 ? – najlepszego gad¿etu reklamowego przeznaczonego do nadruku logo Twojej firmy! Ten elegancki notatnik z miêkk¹ korkow¹ ok³adk¹ to idealny towarzysz do codziennych zapisków i pomys³ów.

Zawiera 192 strony (96 kartek) w linie z papieru z recyklingu, co sprawia, ¿e jest nie tylko stylowy, ale tak¿e przyjazny dla œrodowiska. Korek, jako materia³ 100% naturalny, nadaje mu unikalny charakter, a dziêki swojej strukturze i porowatoœci, ka¿dy nadruk jest niepowtarzalny.

Pozwól sobie na luksus i wybierz notatnik, który wyró¿ni Ciê z t³umu! SprawdŸ nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo oraz reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?