Infolinia +48 12 307 30 03

NEGRITO

Cena od: 1.53 

D³ugopis z rysikiem - najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku!

Dziêki mo¿liwoœci wygrawerowania logo Twojej firmy, ten gad¿et reklamowy stanie siê niepowtarzalnym elementem Twojej kampanii marketingowej. Funkcjonalnoœæ d³ugopisu z rysikiem sprawia, ¿e jest to doskona³y wybór dla osób aktywnych, które korzystaj¹ z urz¹dzeñ elektronicznych. Niebieski wk³ad zapewnia p³ynne pisanie, a kolorowa warstwa pod obudow¹ sprawia, ¿e logo staje siê jeszcze bardziej widoczne.

Nie czekaj d³u¿ej i wybierz nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo, aby wyró¿niæ siê w t³umie!

????

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , , ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

D³ugopis z rysikiem – najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku!

Dziêki mo¿liwoœci wygrawerowania logo Twojej firmy, ten gad¿et reklamowy stanie siê niepowtarzalnym elementem Twojej kampanii marketingowej. Funkcjonalnoœæ d³ugopisu z rysikiem sprawia, ¿e jest to doskona³y wybór dla osób aktywnych, które korzystaj¹ z urz¹dzeñ elektronicznych. Niebieski wk³ad zapewnia p³ynne pisanie, a kolorowa warstwa pod obudow¹ sprawia, ¿e logo staje siê jeszcze bardziej widoczne.

Nie czekaj d³u¿ej i wybierz nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo, aby wyró¿niæ siê w t³umie!

????

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?