Infolinia +48 12 307 30 03

NAIMA COSMETIC

Cena od: 13.10 

Najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku - nasza kosmetyczka z konopi! ?

Oznakuj j¹ logo Twojej firmy i promuj swoj¹ markê w oryginalny sposób. Wykonana z wysokiej jakoœci tkaniny konopnej, ta ekologiczna i trwa³a kosmetyczka zapewni bezpieczne przechowywanie Twoich ulubionych kosmetyków. Dziêki podwójnemu zamkowi, masz pewnoœæ, ¿e s¹ zawsze pod rêk¹. Lekka konstrukcja sprawia, ¿e mo¿esz zabraæ j¹ ze sob¹ wszêdzie.

Inwestuj w kosmetyczkê, która nie tylko spe³ni Twoje oczekiwania, ale tak¿e dba o œrodowisko! Odkryj tak¿e nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo, idealnych do promocji Twojej marki.

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , , ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku – nasza kosmetyczka z konopi! ?

Oznakuj j¹ logo Twojej firmy i promuj swoj¹ markê w oryginalny sposób. Wykonana z wysokiej jakoœci tkaniny konopnej, ta ekologiczna i trwa³a kosmetyczka zapewni bezpieczne przechowywanie Twoich ulubionych kosmetyków. Dziêki podwójnemu zamkowi, masz pewnoœæ, ¿e s¹ zawsze pod rêk¹. Lekka konstrukcja sprawia, ¿e mo¿esz zabraæ j¹ ze sob¹ wszêdzie.

Inwestuj w kosmetyczkê, która nie tylko spe³ni Twoje oczekiwania, ale tak¿e dba o œrodowisko! Odkryj tak¿e nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo, idealnych do promocji Twojej marki.

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?