Infolinia +48 12 307 30 03

MUSALA RPET

Cena od: 22.28 

Nasz koc polarowy RPET to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ? Zapewni Ci ciep³o i wygodê w podró¿y, a jednoczeœnie pomo¿e promowaæ Twoj¹ markê w ka¿dym miejscu.

Wykonany z wysokiej jakoœci materia³u z recyklingu poliestru, ten miêkki i przyjemny w dotyku koc jest przyjazny dla œrodowiska. Dziêki etui podró¿nemu, mo¿esz z ³atwoœci¹ zabraæ go ze sob¹ wszêdzie, gdzie tylko zechcesz.

Polar o gramaturze 180 gr/m? zapewni Ci ciep³o nawet w najch³odniejsze dni. Odkryj nowy poziom komfortu i stylu z naszym kocem polarowym RPET!

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê w ka¿dym miejscu. To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu.

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , , , , , , ,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz koc polarowy RPET to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ? Zapewni Ci ciep³o i wygodê w podró¿y, a jednoczeœnie pomo¿e promowaæ Twoj¹ markê w ka¿dym miejscu.

Wykonany z wysokiej jakoœci materia³u z recyklingu poliestru, ten miêkki i przyjemny w dotyku koc jest przyjazny dla œrodowiska. Dziêki etui podró¿nemu, mo¿esz z ³atwoœci¹ zabraæ go ze sob¹ wszêdzie, gdzie tylko zechcesz.

Polar o gramaturze 180 gr/m? zapewni Ci ciep³o nawet w najch³odniejsze dni. Odkryj nowy poziom komfortu i stylu z naszym kocem polarowym RPET!

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê w ka¿dym miejscu. To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu.

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?