Infolinia +48 12 307 30 03

MONTADO

Cena od: 0.53 

Nasz ekologiczny d³ugopis korkowy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pomo¿e Ci w promowaniu marki w sposób stylowy i ekologiczny. ?

Dziêki mo¿liwoœci oznakowania logo Twojej firmy, ten d³ugopis wyró¿ni Ciê z t³umu i poka¿e, ¿e dbasz o nasz¹ planetê. Wykonany z korka i mieszanki pszenicy/s³omy oraz plastiku ABS, ten gad¿et nie tylko prezentuje siê piêknie, ale tak¿e dba o œrodowisko. ?

Wybierz nasz d³ugopis z logo Twojej firmy i przyci¹gnij uwagê swoich klientów na wartoœci, które reprezentujesz.

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , ,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz ekologiczny d³ugopis korkowy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pomo¿e Ci w promowaniu marki w sposób stylowy i ekologiczny. ?

Dziêki mo¿liwoœci oznakowania logo Twojej firmy, ten d³ugopis wyró¿ni Ciê z t³umu i poka¿e, ¿e dbasz o nasz¹ planetê. Wykonany z korka i mieszanki pszenicy/s³omy oraz plastiku ABS, ten gad¿et nie tylko prezentuje siê piêknie, ale tak¿e dba o œrodowisko. ?

Wybierz nasz d³ugopis z logo Twojej firmy i przyci¹gnij uwagê swoich klientów na wartoœci, które reprezentujesz.

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?