Infolinia +48 12 307 30 03

MOIRA

Cena od: 10.72 

Ta stylowa torba ze sznurkiem to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu! ??

Wykonana z wysokiej jakoœci plótna o gramaturze 220 g/m2, zapewnia nie tylko trwa³oœæ, ale tak¿e wygodê noszenia dziêki d³ugim uchwytom. Dziêki niej z ³atwoœci¹ zmieœcisz wszystkie swoje zakupy, jednoczeœnie prezentuj¹c siê modnie i ekologicznie.

Nie czekaj, siêgnij po tê praktyczn¹ torbê ju¿ dziœ! Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, sprawdŸ nasz¹ ofertê!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, ,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Ta stylowa torba ze sznurkiem to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu! ??

Wykonana z wysokiej jakoœci plótna o gramaturze 220 g/m2, zapewnia nie tylko trwa³oœæ, ale tak¿e wygodê noszenia dziêki d³ugim uchwytom. Dziêki niej z ³atwoœci¹ zmieœcisz wszystkie swoje zakupy, jednoczeœnie prezentuj¹c siê modnie i ekologicznie.

Nie czekaj, siêgnij po tê praktyczn¹ torbê ju¿ dziœ! Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, sprawdŸ nasz¹ ofertê!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?