Infolinia +48 12 307 30 03

MINI SOCCER

11.82 

Odkryj nowy wymiar zabawy z nasz¹ ma³¹ pi³k¹ o œrednicy 15 cm - najlepszym gad¿etem reklamowym przeznaczonym do nadruku! ?

Wykonana z wytrzyma³ego PCV, ta pi³ka o gruboœci 1,6 mm zapewni Ci wiele godzin radoœci i aktywnoœci fizycznej. Dodatkowo, w zestawie znajdziesz ig³ê, dziêki której z ³atwoœci¹ bêdziesz móg³ j¹ napompowaæ. Idealna do gier na œwie¿ym powietrzu lub treningów w domu.

Nie czekaj, siêgnij po nasz¹ ma³¹ pi³kê i oznakuj j¹ logo Twojej firmy, aby Twoja marka zawsze by³a obecna wœród klientów. To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Odkryj nowy wymiar zabawy z nasz¹ ma³¹ pi³k¹ o œrednicy 15 cm – najlepszym gad¿etem reklamowym przeznaczonym do nadruku! ?

Wykonana z wytrzyma³ego PCV, ta pi³ka o gruboœci 1,6 mm zapewni Ci wiele godzin radoœci i aktywnoœci fizycznej. Dodatkowo, w zestawie znajdziesz ig³ê, dziêki której z ³atwoœci¹ bêdziesz móg³ j¹ napompowaæ. Idealna do gier na œwie¿ym powietrzu lub treningów w domu.

Nie czekaj, siêgnij po nasz¹ ma³¹ pi³kê i oznakuj j¹ logo Twojej firmy, aby Twoja marka zawsze by³a obecna wœród klientów. To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?