Infolinia +48 12 307 30 03

MEMOCALENDAR

5.41 

Zestaw biurkowy z kalendarzem - najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ?

Ten produkt sprawi, ¿e Twoje biurko stanie siê nie tylko bardziej funkcjonalne, ale tak¿e pe³ne energii i koloru. Du¿e, ¿ó³te karteczki memo oraz piêæ ró¿nokolorowych znaczników pozwol¹ Ci szybko oznaczyæ wa¿ne informacje, a umieszczony wewn¹trz czteroletni kalendarz zapewni Ci sta³y dostêp do dat i terminów.

Ten zestaw to doskona³e rozwi¹zanie dla wszystkich, którzy ceni¹ sobie organizacjê i efektywnoœæ w pracy.

Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, zamów ju¿ dziœ i podaruj swoim pracownikom czy klientom coœ praktycznego i stylowego! ??

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Zestaw biurkowy z kalendarzem – najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku! ?

Ten produkt sprawi, ¿e Twoje biurko stanie siê nie tylko bardziej funkcjonalne, ale tak¿e pe³ne energii i koloru. Du¿e, ¿ó³te karteczki memo oraz piêæ ró¿nokolorowych znaczników pozwol¹ Ci szybko oznaczyæ wa¿ne informacje, a umieszczony wewn¹trz czteroletni kalendarz zapewni Ci sta³y dostêp do dat i terminów.

Ten zestaw to doskona³e rozwi¹zanie dla wszystkich, którzy ceni¹ sobie organizacjê i efektywnoœæ w pracy.

Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, zamów ju¿ dziœ i podaruj swoim pracownikom czy klientom coœ praktycznego i stylowego! ??

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?