Infolinia +48 12 307 30 03

LUX LUNCH

Cena od: 21.03 

Pude³ko na lunch z pokrywk¹ to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który sprawi, ¿e Twoi pracownicy czy kontrahenci bêd¹ mogli cieszyæ siê smacznym i zdrowym posi³kiem w dowolnym miejscu i czasie.

Wykonane z wysokiej jakoœci PP, zapewniaj¹ce trwa³oœæ i bezpieczeñstwo u¿ytkowania, to doskona³e rozwi¹zanie dla osób, które ceni¹ sobie wygodê i praktycznoœæ. Pojemnoœæ 1000 ml pozwala na zabranie ze sob¹ pe³nowartoœciowego posi³ku, bez koniecznoœci korzystania z jednorazowych opakowañ.

Dodatkowo, pude³ko nadaje siê do u¿ytku w kuchence mikrofalowej i zmywarce do naczyñ, co sprawia, ¿e jest niezast¹pione w codziennym u¿ytkowaniu. Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, niech Twoja marka bêdzie zawsze obecna w ¿yciu Twoich klientów! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, ,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Pude³ko na lunch z pokrywk¹ to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który sprawi, ¿e Twoi pracownicy czy kontrahenci bêd¹ mogli cieszyæ siê smacznym i zdrowym posi³kiem w dowolnym miejscu i czasie.

Wykonane z wysokiej jakoœci PP, zapewniaj¹ce trwa³oœæ i bezpieczeñstwo u¿ytkowania, to doskona³e rozwi¹zanie dla osób, które ceni¹ sobie wygodê i praktycznoœæ. Pojemnoœæ 1000 ml pozwala na zabranie ze sob¹ pe³nowartoœciowego posi³ku, bez koniecznoœci korzystania z jednorazowych opakowañ.

Dodatkowo, pude³ko nadaje siê do u¿ytku w kuchence mikrofalowej i zmywarce do naczyñ, co sprawia, ¿e jest niezast¹pione w codziennym u¿ytkowaniu. Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, niech Twoja marka bêdzie zawsze obecna w ¿yciu Twoich klientów! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?