Infolinia +48 12 307 30 03

KARENDA

23.99 

Nasz bambusowy kalendarz biurkowy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy. Dziêki harmonii natury i funkcjonalnoœci, ten elegancki gad¿et firmowy nie tylko pomo¿e Ci zorganizowaæ czas, ale tak¿e doda odrobinê naturalnego uroku do Twojego biura.

Wykonany z naturalnego bambusa, ka¿dy kalendarz jest unikatowy dziêki nieznacznym ró¿nicom w kolorze, wzorze i rozmiarze. Pozwól, aby nasze reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy wyró¿nia³y siê i przyci¹ga³y uwagê klientów.

Ciesz siê organizacj¹ w zgodzie z natur¹ dziêki naszym gad¿etom firmowym z logo! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz bambusowy kalendarz biurkowy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy. Dziêki harmonii natury i funkcjonalnoœci, ten elegancki gad¿et firmowy nie tylko pomo¿e Ci zorganizowaæ czas, ale tak¿e doda odrobinê naturalnego uroku do Twojego biura.

Wykonany z naturalnego bambusa, ka¿dy kalendarz jest unikatowy dziêki nieznacznym ró¿nicom w kolorze, wzorze i rozmiarze. Pozwól, aby nasze reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy wyró¿nia³y siê i przyci¹ga³y uwagê klientów.

Ciesz siê organizacj¹ w zgodzie z natur¹ dziêki naszym gad¿etom firmowym z logo! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?