Infolinia +48 12 307 30 03

FLEXI

3.70 

Nasz uniwersalny uchwyt na telefon to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który zapewni Ci wygodê i bezpieczeñstwo podczas podró¿y samochodem. ?

Dziêki mo¿liwoœci obrócenia o 360 stopni oraz dwustronnemu otwarciu, mo¿esz ³atwo dostosowaæ ustawienie telefonu do swoich potrzeb. Nie musisz ju¿ martwiæ siê o bezpieczeñstwo podczas korzystania z telefonu w trakcie jazdy - nasz uchwyt zapewni stabilne i pewne trzymanie urz¹dzenia.

SprawdŸ teraz nasz produkt, idealny jako gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu, i ciesz siê wygod¹ korzystania z telefonu w samochodzie! Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, który nie tylko jest praktyczny, ale tak¿e skuteczny w promocji marki.

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz uniwersalny uchwyt na telefon to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który zapewni Ci wygodê i bezpieczeñstwo podczas podró¿y samochodem. ?

Dziêki mo¿liwoœci obrócenia o 360 stopni oraz dwustronnemu otwarciu, mo¿esz ³atwo dostosowaæ ustawienie telefonu do swoich potrzeb. Nie musisz ju¿ martwiæ siê o bezpieczeñstwo podczas korzystania z telefonu w trakcie jazdy – nasz uchwyt zapewni stabilne i pewne trzymanie urz¹dzenia.

SprawdŸ teraz nasz produkt, idealny jako gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu, i ciesz siê wygod¹ korzystania z telefonu w samochodzie! Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, który nie tylko jest praktyczny, ale tak¿e skuteczny w promocji marki.

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?