Infolinia +48 12 307 30 03

FLAKE CHARGER

12.52 

£adowarka bezprzewodowa z logo Twojej firmy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który zapewni wygodê i funkcjonalnoœæ wszystkim posiadaczom smartfonów. Dziêki niej ³adowanie telefonu stanie siê prostsze i bardziej komfortowe - wystarczy po³o¿yæ urz¹dzenie na ³adowarce i gotowe! ?

Ta ³adowarka posiada wyjœcie DC5V/1A (5W), co gwarantuje szybkie i bezpieczne ³adowanie. Jest kompatybilna z najnowszymi systemami, takimi jak Android, iPhone® 8, X i nowsze. Dodatkowo, mo¿esz spersonalizowaæ j¹ w pe³nym kolorze z logo Twojej firmy, co sprawi, ¿e stanie siê idealnym gad¿etem firmowym na Twoje biurko czy sypialni. ?

Dziêki ³adowarce bezprzewodowej z logo Twojej firmy bêdziesz móg³ cieszyæ siê pe³n¹ swobod¹ podczas ³adowania swojego smartfona. Nie czekaj, oznakuj ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twoje firmy i zaskocz swoich klientów reklamowymi artyku³ami z logo Twojej firmy ju¿ teraz! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

£adowarka bezprzewodowa z logo Twojej firmy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który zapewni wygodê i funkcjonalnoœæ wszystkim posiadaczom smartfonów. Dziêki niej ³adowanie telefonu stanie siê prostsze i bardziej komfortowe – wystarczy po³o¿yæ urz¹dzenie na ³adowarce i gotowe! ?

Ta ³adowarka posiada wyjœcie DC5V/1A (5W), co gwarantuje szybkie i bezpieczne ³adowanie. Jest kompatybilna z najnowszymi systemami, takimi jak Android, iPhone® 8, X i nowsze. Dodatkowo, mo¿esz spersonalizowaæ j¹ w pe³nym kolorze z logo Twojej firmy, co sprawi, ¿e stanie siê idealnym gad¿etem firmowym na Twoje biurko czy sypialni. ?

Dziêki ³adowarce bezprzewodowej z logo Twojej firmy bêdziesz móg³ cieszyæ siê pe³n¹ swobod¹ podczas ³adowania swojego smartfona. Nie czekaj, oznakuj ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twoje firmy i zaskocz swoich klientów reklamowymi artyku³ami z logo Twojej firmy ju¿ teraz! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?