Infolinia +48 12 307 30 03

FESTA LARGE

Cena od: 0.97 

Kubek eventowy 500 ml - najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku!

Oryginalny, praktyczny i ekologiczny, ten kubek wielokrotnego u¿ytku z matowym wykoñczeniem to idealny wybór na festiwale. Wykonany z wytrzyma³ego materia³u PP, pomieœci a¿ 500 ml Twojego ulubionego napoju, zapewniaj¹c wygodê i styl.

Oznakowany logo Twojej firmy, ten gad¿et firmowy z pewnoœci¹ przyci¹gnie uwagê i zapadnie w pamiêæ klientów. Niech Twój festiwalowy styl bêdzie kompletny dziêki temu praktycznemu gad¿etowi reklamowemu, który podkreœli unikalnoœæ Twojej marki! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Kubek eventowy 500 ml – najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku!

Oryginalny, praktyczny i ekologiczny, ten kubek wielokrotnego u¿ytku z matowym wykoñczeniem to idealny wybór na festiwale. Wykonany z wytrzyma³ego materia³u PP, pomieœci a¿ 500 ml Twojego ulubionego napoju, zapewniaj¹c wygodê i styl.

Oznakowany logo Twojej firmy, ten gad¿et firmowy z pewnoœci¹ przyci¹gnie uwagê i zapadnie w pamiêæ klientów. Niech Twój festiwalowy styl bêdzie kompletny dziêki temu praktycznemu gad¿etowi reklamowemu, który podkreœli unikalnoœæ Twojej marki! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?