Infolinia +48 12 307 30 03

FALUN

Cena od: 9.75 

Nasz nowy kubek 250ml to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo! ?

Wykonany ze stali nierdzewnej z podwójnymi œciankami, zapewniaj¹cy doskona³¹ izolacjê termiczn¹. Wnêtrze z PP gwarantuje bezpieczeñstwo i higienê u¿ytkowania. Pojemnoœæ 250 ml sprawia, ¿e mo¿esz cieszyæ siê ulubionym napojem przez d³u¿ej. Dodatkowo, szczelne zamkniêcie zapobiega wyciekom, dziêki czemu mo¿esz mieæ pewnoœæ, ¿e Twój napój pozostanie œwie¿y i gor¹cy.

Nie czekaj, oznakuj ten najlepszy gad¿et reklamowy logo Twoje firmy i siêgnij po nasz kubek 250ml - doskona³y sposób na promocjê Twojej marki! Oferujemy równie¿ inne reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy - sprawdŸ nasz¹ ofertê ju¿ teraz!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz nowy kubek 250ml to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo! ?

Wykonany ze stali nierdzewnej z podwójnymi œciankami, zapewniaj¹cy doskona³¹ izolacjê termiczn¹. Wnêtrze z PP gwarantuje bezpieczeñstwo i higienê u¿ytkowania. Pojemnoœæ 250 ml sprawia, ¿e mo¿esz cieszyæ siê ulubionym napojem przez d³u¿ej. Dodatkowo, szczelne zamkniêcie zapobiega wyciekom, dziêki czemu mo¿esz mieæ pewnoœæ, ¿e Twój napój pozostanie œwie¿y i gor¹cy.

Nie czekaj, oznakuj ten najlepszy gad¿et reklamowy logo Twoje firmy i siêgnij po nasz kubek 250ml – doskona³y sposób na promocjê Twojej marki! Oferujemy równie¿ inne reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy – sprawdŸ nasz¹ ofertê ju¿ teraz!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?