Infolinia +48 12 307 30 03

DUNDEE FOLDABLE

Cena od: 37.62 

Nasz sk³adany odwrócony parasol o œrednicy 23'' to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy! ?

Wykonany z wysokiej jakoœci materia³u 190T pongee, nasz parasol jest nie tylko lekki, ale tak¿e wytrzyma³y. Automatyczne otwieranie/zamykanie sprawia, ¿e korzystanie z tego parasola jest niezwykle proste i wygodne.

Stalowy, chromowany trzon oraz ¿ebra z w³ókna szklanego zapewniaj¹ stabilnoœæ i odpornoœæ na wiatr. Dodatkowo, czarna r¹czka z ABS z przyciskiem u³atwia trzymanie parasola, a dopasowany pokrowiec pozwala na przechowywanie go w wygodny sposób.

Oznakuj ten parasol logo Twojej firmy i pozwól swoim klientom cieszyæ siê nie tylko wygod¹, ale tak¿e promowaæ Twoj¹ markê w ka¿dych warunkach atmosferycznych! Niech deszcz ju¿ nigdy nie zaskoczy Twoich klientów - z naszym parasolem reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy, bêd¹ zawsze przygotowani na ka¿d¹ pogodê!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , ,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz sk³adany odwrócony parasol o œrednicy 23” to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy! ?

Wykonany z wysokiej jakoœci materia³u 190T pongee, nasz parasol jest nie tylko lekki, ale tak¿e wytrzyma³y. Automatyczne otwieranie/zamykanie sprawia, ¿e korzystanie z tego parasola jest niezwykle proste i wygodne.

Stalowy, chromowany trzon oraz ¿ebra z w³ókna szklanego zapewniaj¹ stabilnoœæ i odpornoœæ na wiatr. Dodatkowo, czarna r¹czka z ABS z przyciskiem u³atwia trzymanie parasola, a dopasowany pokrowiec pozwala na przechowywanie go w wygodny sposób.

Oznakuj ten parasol logo Twojej firmy i pozwól swoim klientom cieszyæ siê nie tylko wygod¹, ale tak¿e promowaæ Twoj¹ markê w ka¿dych warunkach atmosferycznych! Niech deszcz ju¿ nigdy nie zaskoczy Twoich klientów – z naszym parasolem reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy, bêd¹ zawsze przygotowani na ka¿d¹ pogodê!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?