Infolinia +48 12 307 30 03

DROP RING

3.22 

Nasz uchwyt to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który zapewni Ci wygodê i bezpieczeñstwo podczas korzystania z urz¹dzenia.

Wykonany z wysokiej jakoœci cynku, gwarantuje pewny chwyt i ³atwe zak³adanie na palec.

Dziêki warstwie samoprzylepnej 3M, mo¿esz byæ pewien, ¿e uchwyt nie odpadnie podczas u¿ytkowania.

To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu, który sprawi, ¿e Twoja firma bêdzie zawsze obecna w codziennym ¿yciu klientów. Odkryj nowy sposób na wygodne korzystanie z telefonu dziêki naszemu uchwytowi - idealnemu reklamowemu artyku³owi z logo Twojej firmy! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz uchwyt to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który zapewni Ci wygodê i bezpieczeñstwo podczas korzystania z urz¹dzenia.

Wykonany z wysokiej jakoœci cynku, gwarantuje pewny chwyt i ³atwe zak³adanie na palec.

Dziêki warstwie samoprzylepnej 3M, mo¿esz byæ pewien, ¿e uchwyt nie odpadnie podczas u¿ytkowania.

To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu, który sprawi, ¿e Twoja firma bêdzie zawsze obecna w codziennym ¿yciu klientów. Odkryj nowy sposób na wygodne korzystanie z telefonu dziêki naszemu uchwytowi – idealnemu reklamowemu artyku³owi z logo Twojej firmy! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?