Infolinia +48 12 307 30 03

CUMULI RPET

Cena od: 19.32 

Odkryj nasz nowy parasol RPET - najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy! ?

Ten elegancki 23-calowy automatyczny parasol wykonany z RPET pongee 190T nie tylko prezentuje siê stylowo, ale tak¿e dba o œrodowisko. Drewniany trzonek, koñcówki i zakoñczenie dodaj¹ mu elegancji, a czarne metalowe ¿ebra zapewniaj¹ wytrzyma³oœæ nawet w silnym wietrze. Wygodny, zakrzywiony naturalny drewniany uchwyt sprawia, ¿e trzymanie parasola jest przyjemne.

Dodatkowo, parasol jest ³atwy w obs³udze - zamykany rêcznie, dziêki czemu mo¿esz szybko schowaæ go do torby czy plecaka. Niech deszcz nie zaskoczy Ciê wiêcej - z naszym parasolem RPET bêdziesz zawsze przygotowany na ka¿d¹ pogodê! ?

SprawdŸ nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo i reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy, które mo¿emy umieœciæ na tym stylowym parasolu!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Odkryj nasz nowy parasol RPET – najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy! ?

Ten elegancki 23-calowy automatyczny parasol wykonany z RPET pongee 190T nie tylko prezentuje siê stylowo, ale tak¿e dba o œrodowisko. Drewniany trzonek, koñcówki i zakoñczenie dodaj¹ mu elegancji, a czarne metalowe ¿ebra zapewniaj¹ wytrzyma³oœæ nawet w silnym wietrze. Wygodny, zakrzywiony naturalny drewniany uchwyt sprawia, ¿e trzymanie parasola jest przyjemne.

Dodatkowo, parasol jest ³atwy w obs³udze – zamykany rêcznie, dziêki czemu mo¿esz szybko schowaæ go do torby czy plecaka. Niech deszcz nie zaskoczy Ciê wiêcej – z naszym parasolem RPET bêdziesz zawsze przygotowany na ka¿d¹ pogodê! ?

SprawdŸ nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo i reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy, które mo¿emy umieœciæ na tym stylowym parasolu!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?