Infolinia +48 12 307 30 03

CHAN BAMBOO

28.58 

Nasz nowy termos z bambusow¹ obudow¹ to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy! ? Wykonany z wysokiej jakoœci stali nierdzewnej z podwójnymi œciankami, utrzyma Twoje ulubione napoje gor¹ce lub zimne przez d³ugi czas.

Z pojemnoœci¹ 400 ml, jest idealny do zabrania go ze sob¹ na spacer, do pracy czy na wycieczkê. Bambusowa obudowa dodaje mu elegancji i naturalnego uroku, a dziêki szczelnoœci mo¿esz byæ pewien, ¿e Twoje napoje pozostan¹ œwie¿e i smakowite.

Oznakuj ten termos logo Twojej firmy i promuj swoj¹ markê w ka¿dej sytuacji! Niech nasz termos z bambusow¹ obudow¹ stanie siê nieod³¹cznym elementem Twojej codziennoœci! ? SprawdŸ tak¿e nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo oraz reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy, które idealnie sprawdz¹ siê jako prezenty dla klientów i partnerów biznesowych.

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz nowy termos z bambusow¹ obudow¹ to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy! ? Wykonany z wysokiej jakoœci stali nierdzewnej z podwójnymi œciankami, utrzyma Twoje ulubione napoje gor¹ce lub zimne przez d³ugi czas.

Z pojemnoœci¹ 400 ml, jest idealny do zabrania go ze sob¹ na spacer, do pracy czy na wycieczkê. Bambusowa obudowa dodaje mu elegancji i naturalnego uroku, a dziêki szczelnoœci mo¿esz byæ pewien, ¿e Twoje napoje pozostan¹ œwie¿e i smakowite.

Oznakuj ten termos logo Twojej firmy i promuj swoj¹ markê w ka¿dej sytuacji! Niech nasz termos z bambusow¹ obudow¹ stanie siê nieod³¹cznym elementem Twojej codziennoœci! ? SprawdŸ tak¿e nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo oraz reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy, które idealnie sprawdz¹ siê jako prezenty dla klientów i partnerów biznesowych.

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?