Infolinia +48 12 307 30 03

BUDS TO GO

Cena od: 0.79 

Nasze s³uchawki zatyczkowe to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pozwoli Ci cieszyæ siê ulubion¹ muzyk¹ w nowym wymiarze dŸwiêku! ?

Dziêki nim mo¿esz korzystaæ z wygody i izolacji od ha³asu z zewn¹trz, a praktyczna plastikowa tuba z logo Twojej firmy sprawi, ¿e zawsze bêdziesz mia³ je pod rêk¹.

Ten idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu gwarantuje nie tylko komfort, ale tak¿e wysok¹ jakoœæ dŸwiêku. Odkryj nowy poziom doœwiadczenia muzycznego z naszymi gad¿etami firmowymi z logo!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasze s³uchawki zatyczkowe to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pozwoli Ci cieszyæ siê ulubion¹ muzyk¹ w nowym wymiarze dŸwiêku! ?

Dziêki nim mo¿esz korzystaæ z wygody i izolacji od ha³asu z zewn¹trz, a praktyczna plastikowa tuba z logo Twojej firmy sprawi, ¿e zawsze bêdziesz mia³ je pod rêk¹.

Ten idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu gwarantuje nie tylko komfort, ale tak¿e wysok¹ jakoœæ dŸwiêku. Odkryj nowy poziom doœwiadczenia muzycznego z naszymi gad¿etami firmowymi z logo!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?