Infolinia +48 12 307 30 03

BIG CHAN

29.94 

Termos 900 ml to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu na ka¿d¹ wyprawê! ?

Wykonany ze stali nierdzewnej z podwójnymi œciankami, utrzymuje temperaturê napoju przez wiele godzin. Pojemnoœæ 900 ml pozwala na zabranie ze sob¹ ulubionej herbaty czy kawy na ca³y dzieñ. Dodatkowo, szczelne zamkniêcie zapewnia bezpieczne przechowywanie napoju bez obaw o wycieki.

Niezawodny termos, który sprawdzi siê zarówno podczas wêdrówek po górach, jak i w codziennym u¿ytkowaniu. Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy, który zawsze bêdzie w dobrym towarzystwie! Zamów teraz i zyskaj niezwyk³e artyku³y z logo Twojej firmy. ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Termos 900 ml to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu na ka¿d¹ wyprawê! ?

Wykonany ze stali nierdzewnej z podwójnymi œciankami, utrzymuje temperaturê napoju przez wiele godzin. Pojemnoœæ 900 ml pozwala na zabranie ze sob¹ ulubionej herbaty czy kawy na ca³y dzieñ. Dodatkowo, szczelne zamkniêcie zapewnia bezpieczne przechowywanie napoju bez obaw o wycieki.

Niezawodny termos, który sprawdzi siê zarówno podczas wêdrówek po górach, jak i w codziennym u¿ytkowaniu. Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy, który zawsze bêdzie w dobrym towarzystwie! Zamów teraz i zyskaj niezwyk³e artyku³y z logo Twojej firmy. ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?