Infolinia +48 12 307 30 03

BIERPON

0.66 

Okr¹g³e podk³adki korkowe z logo

? Najwy¿szej jakoœci gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku. Dziêki naszemu indywidualnemu podejœciu do oznakowania, mo¿esz w pe³ni dostosowaæ wygl¹d podk³adek do Twoich potrzeb.

Ka¿da podk³adka jest wyj¹tkowa dziêki unikalnej strukturze korka, co sprawia, ¿e Twoje logo bêdzie siê wyró¿niaæ na tle konkurencji.

Dodatkowo, materia³ ekologiczny, jakim jest korek, sprawia, ¿e korzystanie z tych podk³adek jest nie tylko stylowe, ale tak¿e przyjazne dla œrodowiska.

Wybierz nasze podk³adki korkowe z logo i podkreœl naturalne piêkno oraz funkcjonalnoœæ Twojej marki!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Okr¹g³e podk³adki korkowe z logo

? Najwy¿szej jakoœci gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku. Dziêki naszemu indywidualnemu podejœciu do oznakowania, mo¿esz w pe³ni dostosowaæ wygl¹d podk³adek do Twoich potrzeb.

Ka¿da podk³adka jest wyj¹tkowa dziêki unikalnej strukturze korka, co sprawia, ¿e Twoje logo bêdzie siê wyró¿niaæ na tle konkurencji.

Dodatkowo, materia³ ekologiczny, jakim jest korek, sprawia, ¿e korzystanie z tych podk³adek jest nie tylko stylowe, ale tak¿e przyjazne dla œrodowiska.

Wybierz nasze podk³adki korkowe z logo i podkreœl naturalne piêkno oraz funkcjonalnoœæ Twojej marki!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?