Infolinia +48 12 307 30 03

BERLIN

Cena od: 56.15 

Innowacyjny plecak z poliestru 600D, idealny dla aktywnych i nowoczesnych osób. ?

Wygodne, wyœcie³ane paski na ramiona zapewniaj¹ komfort noszenia, a wewn¹trz znajduje siê specjalna przegroda na laptop 13 cali oraz praktyczny kabel ³aduj¹cy USB. Dodatkowo, inteligentne umieszczenie zamka chroni Twoje wartoœciowe przedmioty przed kradzie¿¹.

Ten plecak to nie tylko stylowy dodatek, ale tak¿e funkcjonalne rozwi¹zanie dla osób ceni¹cych sobie wygodê i bezpieczeñstwo. Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy, sprawiaj¹c ¿e staje siê idealnym gad¿etem pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu. SprawdŸ nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo oraz reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, ,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Innowacyjny plecak z poliestru 600D, idealny dla aktywnych i nowoczesnych osób. ?

Wygodne, wyœcie³ane paski na ramiona zapewniaj¹ komfort noszenia, a wewn¹trz znajduje siê specjalna przegroda na laptop 13 cali oraz praktyczny kabel ³aduj¹cy USB. Dodatkowo, inteligentne umieszczenie zamka chroni Twoje wartoœciowe przedmioty przed kradzie¿¹.

Ten plecak to nie tylko stylowy dodatek, ale tak¿e funkcjonalne rozwi¹zanie dla osób ceni¹cych sobie wygodê i bezpieczeñstwo. Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy, sprawiaj¹c ¿e staje siê idealnym gad¿etem pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu. SprawdŸ nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo oraz reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?