Infolinia +48 12 307 30 03

BAYBA

0.84 

Nasz najnowszy d³ugopis bambusowy z rysikiem ?

To najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pomo¿e Ci w promowaniu marki w elegancki sposób. Wykonany z wysokiej jakoœci bambusa, ka¿dy egzemplarz jest unikatowy, a b³yszcz¹ce chromowane wykoñczenie dodaje mu elegancji. Niebieski atrament zapewnia p³ynne i precyzyjne pisanie, co sprawia, ¿e ten d³ugopis bêdzie doskona³ym prezentem dla Twoich klientów.

Oznakuj go logo Twojej firmy ? i pozwól sobie na chwilê luksusu, wyró¿niaj¹c siê z t³umu dziêki naszemu wyj¹tkowemu gad¿etowi firmowemu!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz najnowszy d³ugopis bambusowy z rysikiem ?

To najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pomo¿e Ci w promowaniu marki w elegancki sposób. Wykonany z wysokiej jakoœci bambusa, ka¿dy egzemplarz jest unikatowy, a b³yszcz¹ce chromowane wykoñczenie dodaje mu elegancji. Niebieski atrament zapewnia p³ynne i precyzyjne pisanie, co sprawia, ¿e ten d³ugopis bêdzie doskona³ym prezentem dla Twoich klientów.

Oznakuj go logo Twojej firmy ? i pozwól sobie na chwilê luksusu, wyró¿niaj¹c siê z t³umu dziêki naszemu wyj¹tkowemu gad¿etowi firmowemu!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?