Infolinia +48 12 307 30 03

ASPEN

Cena od: 10.85 

Butelka do picia z Tritanu ™ to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo wed³ug Twojego projektu dla osób aktywnych, które ceni¹ sobie wysok¹ jakoœæ i funkcjonalnoœæ. Wykonana z materia³u nie zawieraj¹cego BPA, zapewnia bezpieczne korzystanie z produktu. Dno i pokrywka ze stali nierdzewnej dodaj¹ elegancji i trwa³oœci.

Z pojemnoœci¹ 600 ml, butelka jest idealna do przechowywania ulubionych napojów. Dziêki szczelnej konstrukcji, mo¿esz byæ pewien, ¿e Twoje napoje pozostan¹ œwie¿e i bezpieczne. Niezast¹piona towarzyszka podczas aktywnego dnia! Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twoje firmy, zamów teraz i wyró¿nij siê na rynku!

???

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , , ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Butelka do picia z Tritanu ™ to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo wed³ug Twojego projektu dla osób aktywnych, które ceni¹ sobie wysok¹ jakoœæ i funkcjonalnoœæ. Wykonana z materia³u nie zawieraj¹cego BPA, zapewnia bezpieczne korzystanie z produktu. Dno i pokrywka ze stali nierdzewnej dodaj¹ elegancji i trwa³oœci.

Z pojemnoœci¹ 600 ml, butelka jest idealna do przechowywania ulubionych napojów. Dziêki szczelnej konstrukcji, mo¿esz byæ pewien, ¿e Twoje napoje pozostan¹ œwie¿e i bezpieczne. Niezast¹piona towarzyszka podczas aktywnego dnia! Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twoje firmy, zamów teraz i wyró¿nij siê na rynku!

???

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?