Infolinia +48 12 307 30 03

ASPEN GLASS

Cena od: 7.76 

Odkryj najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku - now¹ szklan¹ butelkê do picia o pojemnoœci 650 ml z eleganck¹ pokrywk¹ ze stali nierdzewnej! ?

Ta butelka nie tylko jest stylowa, ale tak¿e funkcjonalna - dziêki szczelnoœci mo¿esz bez obaw przechowywaæ w niej ulubione napoje. Idealna do picia wody, soków czy herbaty. ?

Dodatkowo, szk³o zapewnia czysty smak bez obaw o oddzia³ywanie substancji chemicznych. Zadbaj o swoje zdrowie i œrodowisko, siêgaj¹c po tê ekologiczn¹ butelkê! ??

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê w elegancki sposób. To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu, który z pewnoœci¹ zachwyci klientów i partnerów biznesowych! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , , , ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Odkryj najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku – now¹ szklan¹ butelkê do picia o pojemnoœci 650 ml z eleganck¹ pokrywk¹ ze stali nierdzewnej! ?

Ta butelka nie tylko jest stylowa, ale tak¿e funkcjonalna – dziêki szczelnoœci mo¿esz bez obaw przechowywaæ w niej ulubione napoje. Idealna do picia wody, soków czy herbaty. ?

Dodatkowo, szk³o zapewnia czysty smak bez obaw o oddzia³ywanie substancji chemicznych. Zadbaj o swoje zdrowie i œrodowisko, siêgaj¹c po tê ekologiczn¹ butelkê! ??

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê w elegancki sposób. To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu, który z pewnoœci¹ zachwyci klientów i partnerów biznesowych! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?