Regulamin promocji „Znajdź rabat”

 1. Regulamin określa warunki na jakich osoba uprawiona do uzyskania rabatu dalej zwana Klientem może go zrealizować w serwisie Fitchoice.eu zwanym dalej Właścicielem.
 2. Właścicielem jest firma Fitchoice.eu Szymon Pryka mieszcząca się pod adresem Snycerska 34/28, 30-817 Kraków, NIP 6792840203
 3. Przedmiotem promocji jest rabat w wysokości 10% wartości zamówienia.
 4. Rabat przyznawany jest Klientowi po wypełnieniu formularza, który znajduje się na www.fitchoice.eu w specjalnej zakładce, która stale zmienia swoje położenie na podstronach serwisu Fitchoice.eu. Klient chcący uzyskać rabat musi odnaleźć odpowiedni link do formularza oraz go poprawnie wypełnić.
 5. Rabat może uzyskać jedna osoba/firma w ciągu jednego okresu trwania promocji.
 6. Rabat jest przyznawany od cen katalogowych.
 7. Rabat nie łączy się z innymi promocjami.
 8. Klient musi potwierdzić w terminie 7 dni o daty przyznania rabatu, jego otrzymanie wysyłają informację na e-mail biuro@fitchoice.eu podając swoje dane oraz termin otrzymania rabatu.
 9. Dane osobowe, które wypełnić musi Klient w formularzu są przeznaczone tylko i wyłącznie do celów związanych z poprawną identyfikacją osoby uprawionej do odebrania rabatu.
 10. Czas trwania promocji jest nieograniczony.
 11. Czas trwania jednego cyklu promocji ustala Właściciel oraz informację tę publikuje na swoim fanpage na www.facebook.com/fitchoice.eu
Copyright © 2017 Fitchoice.eu Sp. z o.o.
Współpraca: all4u