Infolinia +48 12 307 30 03

YUKON RPET

Cena od: 6.73 

Butelka RPET 500ml to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który idealnie podkreœli Twoje logo i wartoœci firmy. ?

Wykonana z recyklowanego materia³u RPET, butelka jest nie tylko ekologiczna, ale tak¿e bezpieczna dla u¿ytkownika - nie zawiera BPA. Dziêki wygodnemu ustnikowi z PP, picie z butelki staje siê przyjemnoœci¹. ?

Pojemnoœæ 500ml pozwala na przechowywanie odpowiedniej iloœci p³ynów, a solidna konstrukcja zapewnia, ¿e butelka nie przecieka. Idealna do picia wody i innych napojów, butelka nie nadaje siê do napojów gazowanych.

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê w sposób ekologiczny i stylowy! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, ,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Butelka RPET 500ml to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który idealnie podkreœli Twoje logo i wartoœci firmy. ?

Wykonana z recyklowanego materia³u RPET, butelka jest nie tylko ekologiczna, ale tak¿e bezpieczna dla u¿ytkownika – nie zawiera BPA. Dziêki wygodnemu ustnikowi z PP, picie z butelki staje siê przyjemnoœci¹. ?

Pojemnoœæ 500ml pozwala na przechowywanie odpowiedniej iloœci p³ynów, a solidna konstrukcja zapewnia, ¿e butelka nie przecieka. Idealna do picia wody i innych napojów, butelka nie nadaje siê do napojów gazowanych.

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, abyœ móg³ promowaæ swoj¹ markê w sposób ekologiczny i stylowy! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?