Infolinia +48 12 307 30 03

WOOGIE

Cena od: 3.39 

Stylowy kapelusz poliestrowy z logo Twojej firmy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który podkreœli Twój wyj¹tkowy styl! ?

Wykonany z kolorowej poliestrowej s³omki i ozdobiony bia³¹ opask¹, ten kapelusz nie tylko ochroni Ciê przed s³oñcem, ale tak¿e bêdzie doskona³ym noœnikiem Twojego logo. Idealny zarówno na pla¿ê, jak i na spacer po mieœcie.

Zamów ju¿ teraz i otrzymaj dodatkowo osobno dostarczon¹ taœmê z logo Twojej firmy, aby jeszcze bardziej spersonalizowaæ swój look! Oferujemy szeroki wybór reklamowych artyku³ów, które oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, które z pewnoœci¹ przyci¹gn¹ uwagê klientów i partnerów biznesowych.

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , , , ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Stylowy kapelusz poliestrowy z logo Twojej firmy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który podkreœli Twój wyj¹tkowy styl! ?

Wykonany z kolorowej poliestrowej s³omki i ozdobiony bia³¹ opask¹, ten kapelusz nie tylko ochroni Ciê przed s³oñcem, ale tak¿e bêdzie doskona³ym noœnikiem Twojego logo. Idealny zarówno na pla¿ê, jak i na spacer po mieœcie.

Zamów ju¿ teraz i otrzymaj dodatkowo osobno dostarczon¹ taœmê z logo Twojej firmy, aby jeszcze bardziej spersonalizowaæ swój look! Oferujemy szeroki wybór reklamowych artyku³ów, które oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, które z pewnoœci¹ przyci¹gn¹ uwagê klientów i partnerów biznesowych.

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?