Infolinia +48 12 307 30 03

VISIONCORK

4.23 

Nasz trójczêœciowy notatnik korkowy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pozwoli Ci wyraziæ swoj¹ kreatywnoœæ w nowy sposób! ?

Wyposa¿ony w tward¹ korkow¹ ok³adkê, ten elegancki notatnik zawiera 50 arkuszy du¿ych i 25 arkuszy œrednich ¿ó³tych karteczek samoprzylepnych, oraz 5 znaczników w ró¿nych kolorach. ?

Wykonany z 100% naturalnego korka, ka¿dy egzemplarz jest unikatowy dziêki swojej strukturze i porowatoœci powierzchni. Pozwól sobie na twórcze eksperymenty i organizuj swoje myœli w sposób, który odzwierciedla Twoj¹ osobowoœæ. ?

To nie tylko notatnik, to tak¿e reklamowy artyku³ z logo Twojej firmy, który z pewnoœci¹ przyci¹gnie uwagê klientów i partnerów biznesowych! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz trójczêœciowy notatnik korkowy to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pozwoli Ci wyraziæ swoj¹ kreatywnoœæ w nowy sposób! ?

Wyposa¿ony w tward¹ korkow¹ ok³adkê, ten elegancki notatnik zawiera 50 arkuszy du¿ych i 25 arkuszy œrednich ¿ó³tych karteczek samoprzylepnych, oraz 5 znaczników w ró¿nych kolorach. ?

Wykonany z 100% naturalnego korka, ka¿dy egzemplarz jest unikatowy dziêki swojej strukturze i porowatoœci powierzchni. Pozwól sobie na twórcze eksperymenty i organizuj swoje myœli w sposób, który odzwierciedla Twoj¹ osobowoœæ. ?

To nie tylko notatnik, to tak¿e reklamowy artyku³ z logo Twojej firmy, który z pewnoœci¹ przyci¹gnie uwagê klientów i partnerów biznesowych! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?