Infolinia +48 12 307 30 03

VIANA SOUND

32.83 

Nasz g³oœnik bezprzewodowy z cementu wapiennego i bambusa ? to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy.

Dziêki doskona³ej jakoœci dŸwiêku oraz eleganckiemu designowi, mo¿esz promowaæ swoj¹ markê w wyj¹tkowy sposób.

Z akumulatorem Li-on o pojemnoœci 450 mAh, g³oœnik zapewnia 3 godziny ci¹g³ego odtwarzania ulubionej muzyki.

Moc 3 W i impedancja 4 Ohm gwarantuj¹ doskona³¹ jakoœæ dŸwiêku.

W zestawie znajdziesz kabel micro USB do ³adowania, co sprawia, ¿e korzystanie z tego g³oœnika jest wygodne i proste.

Dodatkowo, naturalny bambus dodaje elegancji i charakteru temu urz¹dzeniu, a ka¿dy egzemplarz jest wyj¹tkowy dziêki niewielkim ró¿nicom w kolorze i rozmiarze elementów.

Odkryj nowy standard w doœwiadczeniu dŸwiêku z naszym g³oœnikiem bezprzewodowym z logo Twojej firmy! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz g³oœnik bezprzewodowy z cementu wapiennego i bambusa ? to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twojej firmy.

Dziêki doskona³ej jakoœci dŸwiêku oraz eleganckiemu designowi, mo¿esz promowaæ swoj¹ markê w wyj¹tkowy sposób.

Z akumulatorem Li-on o pojemnoœci 450 mAh, g³oœnik zapewnia 3 godziny ci¹g³ego odtwarzania ulubionej muzyki.

Moc 3 W i impedancja 4 Ohm gwarantuj¹ doskona³¹ jakoœæ dŸwiêku.

W zestawie znajdziesz kabel micro USB do ³adowania, co sprawia, ¿e korzystanie z tego g³oœnika jest wygodne i proste.

Dodatkowo, naturalny bambus dodaje elegancji i charakteru temu urz¹dzeniu, a ka¿dy egzemplarz jest wyj¹tkowy dziêki niewielkim ró¿nicom w kolorze i rozmiarze elementów.

Odkryj nowy standard w doœwiadczeniu dŸwiêku z naszym g³oœnikiem bezprzewodowym z logo Twojej firmy! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?