Infolinia +48 12 307 30 03

UTAH TEA

21.96 

Butelka szklana o pojemnoœci 500 ml to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu, który z pewnoœci¹ przyci¹gnie uwagê klientów. Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, co sprawi, ¿e bêdzie doskona³ym artyku³em promocyjnym.

Wykonana z wysokiej jakoœci szk³a borokrzemianowego, butelka zapewnia trwa³oœæ i elegancjê, co czyni j¹ idealnym wyborem jako reklamowy gad¿et z logo Twojej firmy. Dziêki zaparzaczowi do herbaty i woreczkowi z neoprenu, butelka jest nie tylko praktyczna, ale tak¿e funkcjonalna. Jej szczelna konstrukcja gwarantuje bezpieczne przechowywanie napojów, co sprawia, ¿e jest idealnym wyborem jako gad¿et firmowy z logo dla Twojej firmy.

Teraz mo¿esz cieszyæ siê ulubionym napojem w dowolnym miejscu i czasie, zachowuj¹c jego œwie¿oœæ i smak - to niezast¹piony gad¿et firmowy z logo dla Twojej firmy. ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Butelka szklana o pojemnoœci 500 ml to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu, który z pewnoœci¹ przyci¹gnie uwagê klientów. Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, co sprawi, ¿e bêdzie doskona³ym artyku³em promocyjnym.

Wykonana z wysokiej jakoœci szk³a borokrzemianowego, butelka zapewnia trwa³oœæ i elegancjê, co czyni j¹ idealnym wyborem jako reklamowy gad¿et z logo Twojej firmy. Dziêki zaparzaczowi do herbaty i woreczkowi z neoprenu, butelka jest nie tylko praktyczna, ale tak¿e funkcjonalna. Jej szczelna konstrukcja gwarantuje bezpieczne przechowywanie napojów, co sprawia, ¿e jest idealnym wyborem jako gad¿et firmowy z logo dla Twojej firmy.

Teraz mo¿esz cieszyæ siê ulubionym napojem w dowolnym miejscu i czasie, zachowuj¹c jego œwie¿oœæ i smak – to niezast¹piony gad¿et firmowy z logo dla Twojej firmy. ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?