Infolinia +48 12 307 30 03

UTAH RPET

Cena od: 5.07 

Butelka do picia RPET o pojemnoœci 500ml to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu. Wykonana z wysokiej jakoœci materia³u RPET, nie zawiera szkodliwego BPA, co sprawia, ¿e mo¿esz cieszyæ siê swoim ulubionym napojem w sposób bezpieczny.

Dziêki szczelnej konstrukcji mo¿esz mieæ pewnoœæ, ¿e Twoje napoje pozostan¹ œwie¿e i smaczne przez d³ugi czas. Idealna do noszenia w podró¿y, na trening czy do pracy. Wybierz ekologiczn¹ butelkê RPET i ciesz siê zdrowym stylem ¿ycia!

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, sprawiaj¹c, ¿e stanie siê on doskona³ym prezentem dla klientów i partnerów biznesowych. ?

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Butelka do picia RPET o pojemnoœci 500ml to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu. Wykonana z wysokiej jakoœci materia³u RPET, nie zawiera szkodliwego BPA, co sprawia, ¿e mo¿esz cieszyæ siê swoim ulubionym napojem w sposób bezpieczny.

Dziêki szczelnej konstrukcji mo¿esz mieæ pewnoœæ, ¿e Twoje napoje pozostan¹ œwie¿e i smaczne przez d³ugi czas. Idealna do noszenia w podró¿y, na trening czy do pracy. Wybierz ekologiczn¹ butelkê RPET i ciesz siê zdrowym stylem ¿ycia!

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, sprawiaj¹c, ¿e stanie siê on doskona³ym prezentem dla klientów i partnerów biznesowych. ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?